Publicatielijst

Brants, L. (2020). Van Willem II naar Roze Maandag, de zichtbaarheid van homoseksualiteit, sekse- en genderdiversiteit in Tilburg. Tilburg/Woudrichem: Zuidelijk Historisch Contact/Pictures Publishers.

Graas, D., L. Brants, A. Bunthof, A. van der Waals, P. van Veen, P. van Trigt, S. Kef, E. Boss en H. Trip (2019). Sectorstudie Geweld in doven en blindeninternaten. In: Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg, Sector- en themastudies, Den Haag: Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg, 161-233.

Brants, L., E. Boss en D. Graas. (2019). Archieven doven- en blindeninternaten. In: Bronstudies bij Sectorstudie Geweld in doven- en blindeninternaten gedurende de periode 1945-2017, Den Haag: Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg, via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/documenten/rapporten/2019/06/12/onvoldoende-beschermd-geweld-in-de-nederlandse-jeugdzorg-van-1945-tot-heden.

Brants, L. (2019). Aanvullende bevindingen Archiefonderzoek Broeders van Maastricht en politie Tilburg. In: Bronstudies bij Sectorstudie Geweld in doven- en blindeninternaten gedurende de periode 1945-2017, Den Haag: Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg, via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/documenten/rapporten/2019/06/12/onvoldoende-beschermd-geweld-in-de-nederlandse-jeugdzorg-van-1945-tot-heden.

Brants, L., M. Lammers, A. Bunthof, S. Kef en D. Graas. (2019). Verslagen Focusgroepen. In: Bronstudies bij Sectorstudie Geweld in doven- en blindeninternaten gedurende de periode 1945-2017, Den Haag: Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg, via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/documenten/rapporten/2019/06/12/onvoldoende-beschermd-geweld-in-de-nederlandse-jeugdzorg-van-1945-tot-heden.

Brants, L. en E. Boss. (2019). Casestudy Kentalis Transact 1994-2006. In: Bronstudies bij Sectorstudie Geweld in doven- en blindeninternaten gedurende de periode 1945-2017, Den Haag: Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg, via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/documenten/rapporten/2019/06/12/onvoldoende-beschermd-geweld-in-de-nederlandse-jeugdzorg-van-1945-tot-heden.

Waals, A. van der en L. Brants. (2019). Casestudy St. Henricus en Theofaan. In: Bronstudies bij Sectorstudie Geweld in doven- en blindeninternaten gedurende de periode 1945-2017, Den Haag: Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg, via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/documenten/rapporten/2019/06/12/onvoldoende-beschermd-geweld-in-de-nederlandse-jeugdzorg-van-1945-tot-heden.

Graas, D. en L. Brants. (2019). Toezicht en Overheidsbemoeienis. In: Bronstudies bij Sectorstudie Geweld in doven- en blindeninternaten gedurende de periode 1945-2017, Den Haag: Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg, via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/documenten/rapporten/2019/06/12/onvoldoende-beschermd-geweld-in-de-nederlandse-jeugdzorg-van-1945-tot-heden.

Brants, L. (2018). Ingehaald door de tijd. De aanpak van homoseksualiteit door de Tilburgse politie 1948-1971. Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, 36 (3), 104-107.

Brants, L. (2018). Van doodzwijgen naar roze maandag: homoseksualiteit in Brabant. In Brabant, tijdschrift voor Brabants erfgoed, 9 (1), 8-17.

Brants, L., A. Schippers & P. van Trigt. (2018). A Short History of Approaches to Disability in the Netherlands, in: Hanes, R., I. Brown & N. Hansen (red.). The Routledge history of disability. London/New York: Routledge,  151-162.

Brants, L. (2017). Tussen repressie en provocatie. Geschiedenis van de emancipatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in Eindhoven 1948-1990. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Brants, L. (2014). 1896. De bijklasse van Meester Köhler. Begin van het speciaal onderwijs, in: Van der Lans, J. & Van der Linde, M. (red.) (2014). Canon gehandicaptenzorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Amsterdam: Vereniging Canon Sociaal Werk, 25-27.

Brants, L. (2014). 1920. Het experiment van Meester Wepster. De beschermde werkvoorziening. In: Lans, j. van der & M. van der Linde (red.) (2014). Canon gehandicaptenzorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Amsterdam: Vereniging Canon Sociaal Werk, pp. 28-30.

Brants, L. (2014). 1921. De nazorg van Pier de Boer. Van voorkomen van instellingszorg naar cliëntondersteuning. In: Lans, j. van der & M. van der Linde (red.) (2014). Canon gehandicaptenzorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Amsterdam: Vereniging Canon Sociaal Werk, pp. 31-33.

Brants, L., Storms, O., Janssens, K.,  Schilthuis, W. & Vincent, T. (2012). Handleiding ‘Je lijf, je lief!’, lesprogramma ter preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag in het Amsterdamse praktijkonderwijs. Amsterdam/Utrecht: GGD Amsterdam / Movisie.

Berlo, W. van, De Haas, S. Van Oosten,N.,  Van Dijk, L., Tonnon, S., Storms, O. & Brants, L. (2011). Beperkt Weerbaar. Een onderzoek naar seksueel geweld bij mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking. Utrecht: Rutgers WPF / Movisie.

Brants, L., Lammers, M. & Goes, A. (2011).Toolkit preventie en aanpak ongewenst gedrag en seksueel misbruik voor de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Utrecht: MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Brants, L. & De Corte, M.(2010). Reisgids voor vrijwilligers. Hoe vergezel je mensen door het land van Armoede? Eindhoven: Armoedegezant Eindhoven.

Felten, H., Janssens, K. & Brants, L. (2009). Seksualisering: “Je denkt dat het normaal is…”, onderzoek naar de beleving van jongeren. Utrecht: Movisie.

Oosten, N. van, Van der Vlugt, I. & Brants, L. (2009). Seksespecifieke hulpverlening. Bussum: Coutinho.

Lammers, M. & Brants, L.(2009). Veiligheid in de residentiële jeugdzorg. Van incident tot fundament, vormgeving en implementatie van beleid rond bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik in de residentiële jeugdzorg. Utrecht: Movisie.

Serkei, B., Brants, L. & Janssens, K. (2009). Voorbij het zwijgen. Voor mannen van wie seksuele grenzen in de jeugd zijn overschreden. Utrecht: Movisie.

Janssens, K., Schakenraad, W., Lammers, M. & Brants, L. (2009). Seks: waar ligt de grens? Jongeren en docenten uit het Amsterdamse praktijkonderwijs aan het woord. Utrecht: Movisie.

Abu Amar, O. & Brants, L. (2007). i2Rotterdam: een aanzet tot een methodiekontwikkeling voor het bieden van hulp en ondersteuning aan allochtone homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. Rotterdam: Rotterdam Verkeert.

Brants, L. (2005). De mantel der liefde voorbij. Naar een interculturele dialoog over homoseksualiteit. In: Pedagogiek in de praktijk magazine 11 nr. 28, pp. 30-33.

Brants, L. (2004). Leiding moeten zij hebben. Een geschiedenis van de sociaal pedagogische zorg voor mensen met een verstandelijke handicap in Nederland tussen 1900 en 1945. Maastricht: proefschrift.

Brants, L. & A. van Gennep. (1992). 50 jaar tegendraads. Een historische schets van de William Schrikker Stichting. Amsterdam: William Schrikker Stichting.