Onderzoeker. Publicist.

Luc Brants (1963) is sinds 2015 een onafhankelijk onderzoeker en publicist. Brants is opgeleid als cultureel antropoloog in Nijmegen (afgestudeerd in 1990) en deed sindsdien onderzoek op het gebied van mensen met een beperking, homoseksualiteit en (seksueel) geweld, vaak in een bicultureel kader. In 2004 promoveerde Brants op een proefschrift over het ontstaan van de sociaal-pedagogische zorg in Nederland bij Ad van Gennep in Maastricht.
Image

Luc: "Ik doe onderzoek naar zowel hedendaagse verschijnselen als het verleden, waarbij ik meestal archief- en literatuuronderzoek combineer met gesprekken met direct betrokkenen. Ik werk graag samen met mensen uit doelgroepen bij opzet, uitwerking en uitvoering van onderzoek.

Mijn eerdere werkervaring ligt zowel op het gebied van de praktijk van multicultureel Nederland (vooral met vluchtelingen) als in onderzoekswerk naar mensen met een beperking, homoseksualiteit, seksueel geweld en combinaties daarvan. Onderzoekswerk heb ik o.a. verricht bij de William Schrikker Groep, Movisie, en het Verwey-Jonker Instituut.

Image
In 2020 heb ik het boek Van Willem II naar Roze Maandag, de zichtbaarheid van homoseksualiteit, sekse- en genderdiversiteit in Tilburg voltooid. Dit was een opdracht van COC Breda Tilburg en omgeving, het verschijnt bij het Zuidelijk Historisch Contact.
Ik ben op dit moment betrokken bij een onderzoek, in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Onderwijs, naar de discriminatie van homoseksueel overheidspersoneel in de periode 1945-1971.
Eerder heb ik meegewerkt aan het onderzoek van de Commissie Geweld in de Jeugdzorg naar geweld in de doven- en blindeninternaten tussen 1945 en het heden.

Als zelfstandig onderzoeker heb ik in 2017 Tussen Repressie en Provocatie, geschiedenis van de emancipatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in Eindhoven 1948-1990 gepubliceerd.